luni, 22 aprilie 2013

Despre valori în societatea românească și despre trădare în politica românească

Am auzit, în ultimul an, (mai precis după ce a căzut guvernul Ungureanu) că de vină pentru pierderea guvernării din mai 2012 a fost trădarea unor parlamentari. Zilele acestea am discutat cu multă lume care îi înfiera cu mânie pe „trădători”. Am făcut, oarecum, opinie separată, punând întrebarea „în politica românească, vina este a trădatului sau a trădătorului?”. Un element de răspuns, poate nu singurul, mai jos (reiau de fapt, o postare din 6 martie pe care am făcut-o pe facebook).

„În principiu vina este a trădătorului. În cazul partidelor din România însă, vina este a trădatului, adică a partidului. Partidele din România nu sunt bazate pe asumarea puternică a unor valori, ci sunt bazate pe asumarea în comun a unor interese. Or noțiunea de trădare se raportează la valori nu la interese. Nu este justificabil să-ți trădezi valorile asumante este însă legitim să-ți urmărești interesele daca ele sunt legale. Așadar, atâta timp cât un partid nu se bazează pe asumarea de valori, nu are obiect să vorbim despre trădare. Acesta este marele eșec al partidelor: vor resurse fără să-și asume valori. Și pentru asta promovează oameni care știu să maximizeze acapararea resurselor și nu să consolideze valorile. Iar atunci când accidental, e promovat un om care-și asumă valori e tratat ca un corp străin și rejectat. Asta ar fi adevărata schimbare: un partid cu oameni care să-și asume valori.”

Un coleg îmi spune, și cred că are dreptate, că fenomenul e și mai grav. Nu avem doar indivizi „trădători” ci avem structuri „trădătoare”. Grav nu a fost că au „trădat” Frunzăverde și Vâlcov. Grav este că a „trădat” toată filiala.

Între timp a apărut Mișcarea Populară. Tezele și temele Mișcării Populare trebuie să aibă în centru valorile și discuția despre valori, de mult prea mult timp amânată în România. E excelent că această discuție a început în spațiul public, vezi aici și aici.

duminică, 14 aprilie 2013

Bine ați venit în viitor. Mișcarea Populară, propunere de program

Mișcarea Populară și-a lansat astăzi PROPUNEREA de program (click aici). Decizia, foarte serioasă, luată de membrii fondatori a fost ca această propunere să stabilească doar un cadru general, urmând ca prin contribuția celor care s-au alăturat, sau se vor alătura, Mișcării Populare, să finalizăm programul cu care vom porni la drum.

Prin acest demers vrem să mobilizăm forțele vii ale națiunii. Este pentru prima dată în România când, în locul unei „elite” care clamează soluții salvatoare, apare o propunere de colaborare adresată oamenilor care sădesc încredere în jurul lor. 

Cred că asta este cea mai potrivită definiție a „elitelor” de căror implicare România are nevoie: oameni care produc încredere.

Pornim de la premisa că „oamenii schimbă România, nu strategiile de laborator”. Aș evidenția, din propunerea de platformă, următorul pasaj, pe care, contrar altor organizații și partide îl luăm foarte în serios:

„În vârful piramidei Mișcării Populare vor ajunge acei membri care vor fi cei mai capabili în a-și susține și realiza proiectele, în a mobiliza oamenii să participe la aceste proiecte și în a dobândi încrederea colegilor lor”. 

Altfel spus, veți fi cu atât mai sprijiniți de Mișcarea Populară cu cât vă veți implica mai mult.

Bine ați venit în viitor!

miercuri, 10 aprilie 2013

Tot ce vreți să știți despre Mișcarea Populară și despre cine-i vor fi liderii

Premise

Orice țară cu o clasă politică serioasă își stabilește obiectivele în funcție de valorile sale fundamentale.
Acele obiective sunt atinse de către oameni selectați să pună în aplicare strategii, utilizând resursele disponibile.

Cine definește valorile fundamentale? Națiunea bazată pe experiența secolelor sale de istorie.
Cine selectează strategiile și oamenii care să le pună în aplicare? Sistemul democratic prin alegeri.

În campania electorală, proiectele propuse se numesc ofertă electorală. Oamenii care trebuie să pună în aplicare aceste strategii se numesc candidați. După alegeri, strategiile se numesc „program de guvernare” iar oamenii se numesc „guvernanți”.

În funcție de resursele cu care candidații vor să-și pună în aplicare strategiile, există două tipuri de oferte electorale:

  • ofertele populiste: „am aceste proiecte pentru voi, ele costă x lei, dar ca să fiu sigur că mă alegeți vă mint că nu vă cresc taxele și impozitele”. Sau:
  • ofertele responsabile: „nu vă cresc taxele, acestea sunt resursele pe care mă bazez, votați-mă pentru că iată ce proiecte voi reuși să pun în practică utilizând acei bani!”

De ce nu funcționează lucrurile în România?

Raportarea la valori în România de astăzi este neclară iar obiectivele vagi și instabile în timp. Non-valoarea pare să fie promovată. De aceea, în primul rând este nevoie ca Mișcarea Populară să declanșeze și să promoveze dezbaterea despre valori. 

Lucrurile nu funcționeză pentru că sistemul nostru democratic este un foarte prost selector al proiectelor și al oamenilor care să le pună în aplicare. Dacă ar fi un bun selector atunci ar genera o clasă politică ce aduce bunăstare, nu o clasă politică producătoare de „breaking news-uri”.

De ce nu este sistemul nostru democratic un bun selector? 
Pentru că: 
  • mecanismul de selecție este defect și viciat. Votează doar electoratul captiv partidelor politice actuale, pentru că, din cauza lipsei lor de încredere, oamenii au demisionat de la rolul lor de arbitru al luptei politice.
  • Baza de selecție este redusă. Se înscriu în competiția electorală și în partide majoritar oameni cu agendă personală, nu cu agenda binelui comun. Se înscriu oameni uniți de interesele lor (adesea de acaparare a resurselor), nu oameni uniți de valorile lor.
Asta se numește simplu: deficit democratic. 

Ce urmează să facem ?

La asta m-am gândit atunci când s-a pus problema programului Mișcării Populare. În consecință am conceput un sistem total nou care tratează problema cheie, și anume deficitul democratic. Iar pentru a reduce deficitul democratic există o singură soluție: creșterea încrederii. 

Mișcărea Populară este, așadar, instrumentul pentru creșterea încrederii între români și între români și instituții. 

Mișcarea Populară este gândită ca instrument de exercitare a democrației participative care să producă printr-un sistem de selecție „de jos în sus” cele mai bune proiecte și cei mai buni oameni capabili să le pună în aplicare.

Unica modalitate pentru ca electoratul necaptiv actualelor partide (60%!!) să meargă la vot pentru a-și defini viitorul este creșterea gradului de încredere al oamenilor. Cum? Implicându-i direct în propunerea, dezbaterea, elaborarea tuturor programelor Mișcării Populare și promovarea purtătorilor acestor programe. Nu mergând către oameni cu programe gata făcute cerându-le să le susțină, ci culegând soluțiile propuse de ei, promovându-i pe cei care s-au dovedit capabili să propună soluții și să adune sprijin pentru soluțiile lor.

Aud din ce în ce mai des întrebarea „cine vor fi liderii Mișcării Populare la nivel central și la nivel local?”

Întrebarea este importantă pentru că neașteptat de mulți oameni au format comitete de sprijin locale, în care se discută deja lucruri importante. E bine că o fac, îi încurajăm și în curând vom fi alături de ei.

Răspunsul la întrebarea „cine vor fi liderii Mișcării Populare?” este simplu:

vor fi lideri cei capabili să genereze încredere. 

Vor fi lideri cei care vor da răspunsuri viabile la problemele reale ale oamenilor reali, cei care vor concepe programe de calitate și cei care își vor convinge colegii de calitatea răspunsurilor lor. Vor fi lideri cei capabili să susțină proiecte, cei capabili să genereze dezbatere, cei capabili să strângă oameni de valoare, cei capabili să-i sprijine pe cei din jurul lor, pe scurt, cei capabili să genereze încredere. Nu va fi ușor, dar este singura cale pentru ca fiecare simpatizant al Mișcării Populare să devină acționarul progresului României, nu doar consumatorul pasiv al unor politici puse în practică de ineptocrația de partid.

Primul pas este ca toți cei care simpatizează cu ideile Mișcării Populare să se înscrie (click aici) pentru a-și anunța domeniile de competență. Foarte curând vom publica PROPUNEREA de program (insist că este o propunere) astfel încât toți simpatizanții să poată participa cu propuneri de îmbunătățire în vederea elaborării programului fundației. Mă voi ocupa în această primă etapă de coordonarea celor douăsprezece domenii de activitate.

Așadar, să începem să schimbăm România!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

All you want to know about the Popular Movement and about its future leaders

Any country with a serious political class establishes its objectives based on the nation's fundamental values.

Those objectives are reached through people selected to apply strategies using the available resources.

Who defines the fundamental values? The nation through its centuries of history.
Who selects the strategies to be applied and the people able to apply them? The democratic system through elections.

During the electoral campaigns, the strategies proposed are called "electoral offer". Those supposed to apply the strategies are called "candidates". Post-elections, the strategies become "governing program" and the people that apply it are called "government".

According to the resources needed to apply their strategies, there are two types of electoral offers:
  • populist offers: „I have these projects for you, they cost x Euros, but so that I am sure you elect me I am lying to you that I will not raise taxes". Alternatively, there are
  • responsible offers: „I will not raise your taxes. Our resources are X Euros, vote for me because I have optimal strategies to maximize the results within the available resources."
Why things in Romania do not work?  Values in the Romanian society are far from clear now, therefore the objectives of the Romanian society are unstable and poorly defined. Non-value seems to be constantly promoted. Therefore there is an acute need for the Popular Movement to promote debates concerning fundamental values.
Things do not function well because our democratic system is a very bad selector of the projects and the people that should apply them. If it was a good selector it would have produced a political elite that would bring prosperity, not a political class that produces "breaking news"! 

Why our system is not a good selector?
Mainly because: 
  • The selection mechanism is defect/crooked. Only goes to polls the electorate that has been captured by political parties. It is so, because regular citizens resigned from their role of "refereeing" the political fights between political parties. This happened because people lost trust in the political class.
  • The selection basis is very small. Only participate in the political arena people with personal agendas, not people with the agenda of the "common good".
This has a name: democracy deficit. 

What is to be done?

That is what I considered when the idea of the Popular Movement came along. That is why The Popular Movement is a brand new system, that treats the key problem: the democratic deficit. And in order to reduce the democratic deficit there is only one solution: to increase the degree of trust between ordinary people and between ordinary people and the institutions.

The Popular Movement is, therefore, an instrument to produce and disseminate trust within the society.

The Popular Movement's is conceived so that it becomes the instrument of participatory democracy, that could produce through a bottom-up selection system approach, the best ideas and projects, as well as the best people capable of applying them.

The unique way to convince the 60% of Romanians that did not vote to do so, is to raise people's level of trust. How? By involving them in the proposal, debate and drafting of the Popular Movement's documents, as well as promoting those that are the carriers of these projects. Not by going to the people and asking them to support laboratory-made programs, but by harvesting their proposals, generating debates, idea exchanges and, most importantly, promoting those ready to involve and ready to raise support for their projects.

I hear more and more often: "who are going to be the leaders of the Popular Movement at central and local level?" The question is important because an unexpectedly large number of local support committees were created, and people discuss already important matters. We encourage them to continue so doing.

So, the answer to the question „who are going to be the Popular Movement' leaders?" is clear: 

will become leaders those that can produce trust.

Will become leaders those that conceive the best programs and convince their colleagues of the quality of their responses to real problems of real citizens. Will become leaders those capable to support these projects, those capable of generating debate, those able to create teams, those able to support those around them, in a word, those capable of generating TRUST. It will not be easy. But it is the only way so that each member of the Popular Movement to become the shareholder of Romania's development. It is time for us to stop being the passive consumer of policies led by the party ineptocracy. 
The first step is that those that are willing and those for whom these ideas have a resonance to register here (click here) in order to alert us concerning their fields of competence. Very soon we will publish the PROPOSAL of the program (I insist that it is a proposal) so that all members could participate with improvement proposals so that we can, all together, be able to propose a very good foundation's program. I will be responsible in these initial steps to coordinate the twelve fields of activities. 

So, let's roll!

duminică, 7 aprilie 2013

S-a stins Ion Roșca

Cu mare tristețe aflu că s-a stins din viață domnul Ion Roșca, fost rector al ASE. Domnul Roșca, din câte l-am cunoscut, a fost un om foarte onest și profund în evaluări. Din momentul din care a înțeles sensul modernizării pe care am introdus-o prin Legea educației a susținut întreg procesul. A vrut binele școlii sale, în multe domenii l-a realizat. Ar fi fost un vector puternic al creșterii ASE dacă nu ar fi fost luat dintre noi atât de devreme. Odihnească-se în pace și condoleanțe familiei.