marți, 5 martie 2013

Din nou despre transdisciplinaritate


René Descartes, în REGULI PENTRU ÎNDRUMAREA SPIRITULUI (1626-1628): 
Oamenii văd că nu toate artele pot fi învățate în același timp de către același om și că acela care continuă una singură, izbutește mai ușor să devină un foarte bun artist, deoarece cu greu aceleași mâini pot fi potrivite pentru munca pământului și pentru strunele chitarei [...]. Ei au crezut că tot așa se întâmplă și cu științele și, de aceea, deosebindu-le unele de altele, după felurimea obiectelor, au socotit că trebuie să cerceteze fiecare știință în parte fără să țină seama de celelalte. Aici s-au înșelat amarnic. Căci toate științele nu sunt nimic altceva decât inteligența umană, care rămâne una și aceeași, oricât s-ar aplica ea la obiecte diferite, după cum una și aceeași rămâne lumina soarelui, oricâte lucruri al lumina. Iată de ce nu e nevoie să îngrădim spiritul într-un fel oarecare . Și nici cunoașterea unui singur adevăr nu împiedică [...] descoperirea altuia, ci mai degrabă ajută la descoperirea lui. 

(În traducere pentru USLiști: științele trebuie studiate transdisciplinar)

USL, în Parlamentul  României 2013: să se elimine învățarea transdisciplinară. Scurt și la obiect. Noi muncim nu gândim.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu